Misyon ve Vizyon

Misyon

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, lisans düzeyinde verdiği eğitimle, öğrencilerine dil ve edebiyat bilgilerini geliştirebilme imkânı sunmakta, onların bu alanlardaki sorunları çözebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma faaliyetleri sürdürebilen ve her şeyden önemlisi Türk dilinin zenginliğini kavrayıp bu dili ve bu dille oluşturulan edebiyat ve sanat eserlerinin gelecek kuşaklara aktarımını sağlayabilen bireyler olarak yetişmelerini amaçlamaktadır.

 

Bölümümüz lisansüstü düzeyde ise öğrencileri çağdaş bilgilerle donanmış bir şekilde eğiterek onları dil ve edebiyat tarihi yönünden aydınlatmayı, bilimsel faaliyetlerle alanına katkıda bulunabilecek bireyler olarak yetiştirmeyi ve yaptıkları çalışmaları ulusal ve uluslararası sahalarda tanıtabilmelerini amaçlamaktadır. Bu kapsamda Türk dili, edebiyatı ve kültürünün kaynaklarını araştırmak; bu alanda verilen ürünleri yazar, eser ve devir bağlantıları içinde ele alabilmek; inceleme yöntemlerini teknoloji destekli kullanabilmek ve inceleme sonuçlarını dil ve edebiyat açısından değerlendirebilmek kazanılmasını istediğimiz hedeflerdir.

 

Vizyon

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, öğrencilerine Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik ve mesleki açıdan üstün yetenekler kazandırmayı; Türk Dili ve Tarihi, Dilbilim, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı, Halkbilimi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları ile Türk kültürü konularında alanının bugüne kadar ortaya koyduğu birikimleri vererek onları bilimsel düşünme yeteneği kazanmış, nesnel, akılcı, araştırıcı, dalında yetkin bireyler olarak yetiştirmeyi istemektedir. Ayrıca Türk dili tarihi içerisinde kullanılan alfabeleri öğreterek farklı alfabelerin kullanıldığı dönemlerin ve Türk lehçelerinin dil malzemesini okuma-yazma ve günümüz Türkçesine aktarabilme yeteneğine sahip olmalarını da hedeflemektedir. Böylelikle bölümümüzün yetiştirdiği bireyler toplumsal ve kültürel araştırma ve gelişmelere katkıda bulunabileceklerdir.