Komisyonlar

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Komisyonlar
 Türk Dili ve Edebiyatı Proses İzleme Kartı-Komisyon Görevleri

Teknik Gezi / Staj Komisyonu
 Görev Tanımı
 • Öğrenciler için teknik gezi düzenlenmesi,
 • Bölümümüz öğrencilerinin mesleki staj işlemlerinin koordinasyonu, yürütülmesi ve takip edilmesi.     
Komisyon Üyeleri      
Prof. Dr. Hasan Ali ESİR (Komisyon Başkanı)
http://aves.erdogan.edu.tr/hasan.esir/
Arş. Gör. Dr. Songül KARACA
http://aves.erdogan.edu.tr/songul.karaca/
Arş. Gör. Damlanur KÜÇÜKYILDIZ GÖZELCE
http://aves.erdogan.edu.tr/damlanur.kucukyildiz/


İletişim ve Tanıtım Komisyonu
Görev Tanımı 
 • Bölüm tanıtım faaliyetlerinin organizasyonu ve yürütülmesi.
 • Yeni kayıt yaptıran öğrencilere oryantasyon programı düzenlenmesi.
 • Gezi, kutlama vb sosyal etkinliklerin programlanması.
 • Mezuniyetle ilgili etkinliklerin organizasyonu.
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. İhsan SÂFİ (Komisyon Başkanı)
http://aves.erdogan.edu.tr/ihsan.safi/
 Dr.Öğr. Üyesi Gülşah ŞİŞMAN
http://aves.erdogan.edu.tr/gulsah.kopuzoglu/
Dr. Öğr. Üyesi Serap EKŞİOĞLU
http://aves.erdogan.edu.tr/serap.eksioglu/
Arş. Gör. Emine GÜRBÜZ
http://aves.erdogan.edu.tr/emine.gurbuz/
Arş.Gör. Saliha TUNÇ
http://aves.erdogan.edu.tr/saliha.tunc/


Uyum Komisyonu
Görev Tanımı 
 • Yandal ve çift anadal işlemlerinin yürütülmesi ve takip edilmesi. 
 • Yatay geçiş, dikey geçiş ve intibak işlemlerinin yürütülmesi ve takip edilmesi. 
 • Ders uyumu ve not dönüşümlerinin yapılması.
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Mehmet Sait ÇALKA (Komisyon Başkanı)
http://aves.erdogan.edu.tr/mehmetsait.calka/
Dr. Öğr. Üyesi Serap EKŞİOĞLU
http://aves.erdogan.edu.tr/serap.eksioglu/
Arş. Gör. Damlanur KÜÇÜKYILDIZ GÖZELCE
http://aves.erdogan.edu.tr/damlanur.kucukyildiz/


Dış İlişkiler (Erasmus/Farabi/Mevlana) Komisyonu
Görev Tanımı 
 • Ulusal ve uluslararası öğrenci ve akademisyen değişim programları kapsamında ikili anlaşmaların yapılması ve koordinasyonunun sağlanması.
Komisyon Üyeleri
Prof.Dr. Orhan Kemâl TAVUKÇU
http://aves.erdogan.edu.tr/okemal.tavukcu/
Doç.Dr. Mehmet Sait ÇALKA
http://aves.erdogan.edu.tr/mehmetsait.calka/
Doç.Dr. Ümit HUNUTLU
 http://aves.erdogan.edu.tr/umit.hunutlu/
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah ŞİŞMAN (Komisyon Başkanı)
http://aves.erdogan.edu.tr/gulsah.kopuzoglu/


Stratejik Planlama ve Akreditasyon Komisyonu
Görev Tanımı 
 • Akreditasyon ve stratejik planlama kapsamında öngörülen tüm faaliyetlerin yürütülmesi ve izlenmesi,
 • Her yarıyıl sonu FEDEK ders anketlerinin uygulanması, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi raporlanması, 
 • Zayıflık, kaygı ve gözlemlerin giderilmesi için düzeltici önlemlerin listelenmesi ve izlenmesi.
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah ŞİŞMAN (Komisyon Başkanı)
http://aves.erdogan.edu.tr/elif.demirci/
Dr. Öğr. Üyesi Gül YILMAZ ÇAL
http://aves.erdogan.edu.tr/gul.yilmaz/
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem GÜZEL
http://aves.erdogan.edu.tr/ekrem.guzel/
 Dr. Öğr. Üyesi 
Elif Şebnem DEMİRCİ
http://aves.erdogan.edu.tr/gulsah.kopuzoglu/
Arş. Gör. Damlanur KÜÇÜKYILDIZ GÖZELCE
http://aves.erdogan.edu.tr/damlanur.kucukyildiz/
Arş.Gör. Emine GÜRBÜZ
http://aves.erdogan.edu.tr/emine.gurbuz/


Sınav ve Ders Programı İle Program Geliştirme Komisyonu
Görev Tanımı
 • Her yarıyıl sınav ve haftalık ders programlarının hazırlanması. 
Komisyon Üyeleri
Doç.Dr.  Ümit HUNUTLU (Komisyon Başkanı)
http://aves.erdogan.edu.tr/umit.hunutlu/
Arş. Gör. Dr. Songül KARACA
http://aves.erdogan.edu.tr/songul.karaca/
Arş.Gör. Emine GÜRBÜZ
http://aves.erdogan.edu.tr/emine.gurbuz/
Arş. Gör. Saliha TUNÇ
http://aves.erdogan.edu.tr/saliha.tunc/


Burs Komisyonu
Görev Tanımı 
 • Öğrenci burs olanaklarının araştırılması,  
 • Burs verilecek öğrencilerin belirlenmesi. 
Komisyon Üyeleri
 Dr. Öğr. Üyesi Gülşah ŞİŞMAN (Komisyon Başkanı)
http://aves.erdogan.edu.tr/gulsah.kopuzoglu/
 Dr. Öğr. Üyesi Serap EKŞİOĞLU
 http://aves.erdogan.edu.tr/serap.eksioglu/
Arş. Gör. Saliha TUNÇ
http://aves.erdogan.edu.tr/saliha.tunc/


Web/Internet Komisyonu
Görev Tanımı 
 • Mevcut Bölüm WEB sitesinin güncel tutulması. 
 • Mezunlar için veri tabanı ve iletişim ağı oluşturulması için mezunlarla ilişkiler komisyonu ile ortak çalışılması.
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Gül YILMAZ ÇAL (Komisyon Başkanı)
http://aves.erdogan.edu.tr/gul.yilmaz/
Arş.Gör. Damlanur KÜÇÜKYILDIZ GÖZELCE
http://aves.erdogan.edu.tr/damlanur.kucukyildiz/
Arş. Gör. Seher ERENBAŞ PEHLİVAN
http://aves.erdogan.edu.tr/seher.erenbas/


Bölüm Öğrenci Temsilciliği Komisyonu
Görev Tanımı
 • Öğrenci temsilcisinin belirlenmesinde gerekli düzenlemeleri yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi  Elif Şebnem DEMİRCİ (Komisyon Başkanı)
http://aves.erdogan.edu.tr/elif.demirci/
Dr. Öğr. Üyesi
Ekrem GÜZEL
http://aves.erdogan.edu.tr/ekrem.guzel/
Arş. Gör. Seher ERENBAŞ PEHLİVAN
http://aves.erdogan.edu.tr/seher.erenbas/


Bölüm Faaliyet Raporu Hazırlama Komisyonu
Görev Tanımı
 • Bölüm faaliyet raporunun hazırlanması.
Komisyon Üyeleri
Doç.Dr. Mehmet Sait ÇALKA (Komisyon Başkanı)
http://aves.erdogan.edu.tr/mehmetsait.calka/
Doç.Dr. Ümit HUNUTLU
http://http://aves.erdogan.edu.tr/umit.hunutlu/
Dr. Öğr. Üyesi Serap EKŞİOĞLU
http://http://aves.erdogan.edu.tr/serap.eksioglu/
Arş. Gör. Emine GÜRBÜZ
http://aves.erdogan.edu.tr/emine.gurbuz/
Arş. Gör. Seher ERENBAŞ PEHLİVAN
http://aves.erdogan.edu.tr/seher.erenbas/


Mezunlarla İlişkiler Komisyonu
Görev Tanımı
 • Mezunlarla ilgili WEB sayfasında kayıt formu oluşturması ve mezunlarla ilgili bilimsel ve sosyal aktivitelerin takibi.
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Gül YILMAZ ÇAL (Komisyon Başkanı)
http://aves.erdogan.edu.tr/gul.yilmaz/
Arş. Gör. Damlanur KÜÇÜKYILDIZ GÖZELCE
http://aves.erdogan.edu.tr/damlanur.kucukyildiz/


Paydaşlarla İletişim ve Organizasyon Komisyonu
Görev Tanımı
 • İç ve dış paydaşlarla iletişim ve organizasyonun sağlanması.
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Hasan Ali ESİR (Komisyon Başkanı)
http://aves.erdogan.edu.tr/hasan.esir/
Arş. Gör. Dr. Songül KARACA
http://aves.erdogan.edu.tr/songul.karaca/
Arş.Gör. Emine GÜRBÜZ
http://aves.erdogan.edu.tr/emine.gurbuz/


Eğitim – Öğretim komisyonu
Görev Tanımı
 • İç ve dış paydaşlarla yapılan toplantılar kapsamında ders planı ve müfredatının belirlenmesi,
 • İç ve dış paydaşlarla yapılan toplantılar sonucunda ders planı ve müfredatının belirlenmesi.
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. İhsan SÂFİ (Komisyon Başkanı)
http://aves.erdogan.edu.tr/ihsan.safi/
Doç Dr. Abdurrahman KOLCU
http://aves.erdogan.edu.tr/abdurrahman.kolcu/
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem GÜZEL
http://aves.erdogan.edu.tr/ekrem.guzel/
Arş. Gör. Damlanur KÜÇÜKYILDIZ GÖZELCE
http://aves.erdogan.edu.tr/damlanur.kucukyildiz/


Bölüm Kalite Komisyonu
Görev Tanımı
 • Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin  kalitesinin geliştirilmesi.
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Hasan Ali ESİR (Komisyon Başkanı)
http://aves.erdogan.edu.tr/hasan.esir/
Arş. Gör. Songül KARACA
http://aves.erdogan.edu.tr/songul.karaca/
Arş. Gör. Damlanur KÜÇÜKYILDIZ
 http://aves.erdogan.edu.tr/damlanur.kucukyildiz/
Arş. Gör. Seher ERENBAŞ PEHLİVAN

http://aves.erdogan.edu.tr/seher.erenbas/

Bölüm Anket Komisyonu
Görev Tanımı
 • Yıl içerisinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine sunulmak üzere çeşitli alanlarda anket hazırlanması ve uygulanması.
 • Uygulanan anketlerden elde edilen verilerin değerlendirilip, her bir anketin raporunun hazırlanması.
 • Pandemi süreci vb. gibi durumlarda, eğitim-öğretimde uygulanan metoda ve ihitiyaca göre anket sorularının yenilenmesi.
Komisyon Üyeleri
Dr.Öğr. Üyesi Gülşah ŞİŞMAN (Komisyon Başkanı)
http://aves.erdogan.edu.tr/gulsah.kopuzoglu/
Arş.Gör. Emine GÜRBÜZ
http://aves.erdogan.edu.tr/emine.gurbuz/
Arş.Gör. Saliha TUNÇ
http://aves.erdogan.edu.tr/saliha.tunc/
Arş. Gör. Seher ERENBAŞ PEHLİVAN
http://aves.erdogan.edu.tr/seher.erenbas/


Sınav Evrakı İnceleme Komisyonu
Görev Tanımı
 • Her dönemin bitişinden itibaren gerekli sınav evraklarının, bölümün öğretim elemanlarından temin edilmesi.
 • Toplanan evrakların bu komisyon tarafından incelenmesi ve eksik evrak varsa, öğretim elemanlarından temin edilmesi.
 • Temin edilen sınav evraklarıyla ilgili tutanağın tutulması.
 • Güncel sınav evraklarının bir önceki dönemin evraklarıyla karşılaştırılıp, her bir dersin başarı oranının takip edilmesi.
Komisyon Üyeleri
Dr.Öğr. Üyesi Elif Şebnem DEMİRCİ (Komisyon Başkanı)
http://aves.erdogan.edu.tr/elif.demirci/
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem GÜZEL
http://aves.erdogan.edu.tr/ekrem.guzel/
Arş. Gör. Saliha TUNÇ
http://aves.erdogan.edu.tr/saliha.tunc/
Arş. Gör. Seher ERENBAŞ PEHLİVAN
http://aves.erdogan.edu.tr/seher.erenbas/