Genel Bilgiler

 
 
1998-1999 eğitim öğretim yılında T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Fen Edebiyat Fakültesine bağlı olarak eğitim öğretime başlayan bölümümüz, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı olarak eğitim öğretime devam etmektedir. Rize Üniversitesinin ismi, 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Kanunu ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adını almıştır.
 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lisans düzeyinde verdiği dört yıllık programla öğrencilerini “Türkolog, filolog, araştırmacı, çevirmen ve öğretmen” olarak yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan 155 kredilik (240 AKTS) lisans programını tamamlamaları ve ortalamalarının 2.00 olması gerekmektedir. Eğitim dili Türkçedir. Eğitim öğretim yılının son iki yarıyılında yapılan Bitirme Çalışması ile her bir öğrenci, Lisans düzeyinde bilimsel bir araştırmayı, danışman kontrolünde yürütür ve sonuçlandırır. Ayrıca  eğitim öğretimin son yılında gerekli şartları sağlayan öğrenciler, Eğitim Fakültesi tarafından verilen Tezsiz Yüksek Lisans programı ile Öğretmenlik Meslek Bilgisi formasyonu da elde edebilmektedirler.
 
Bölümün Lisans Programına, her yıl YÖK tarafından belirlenen kontenjan kadar öğrenci alınmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi de verilmektedir. Lisansüstü Programına giriş şartları her yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü sayfasında ilan edilmektedir.
 
Bölümden mezun olanlar üniversitelerde, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, çeşitli dershanelerde, kütüphanelerde, arşivlerde, basın yayın organlarında çalışma imkânı bulabilmektedirler.
 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde;
 
Eski Türk Edebiyatı,
Yeni Türk Edebiyatı,
Türk Halk Edebiyatı,
Eski Türk Dili,
Yeni Türk Dili,
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
 
Ana Bilim Dalları bulunmaktadır.
 
Eğitim öğretim faaliyetleri 2017 yılı itibariyle 3 profesör, 1 doçent, 5 yardımcı doçent ve 5 araştırma görevlisi ile yürütülmektedir.
 
           
Erasmus Bölüm Koordinatörü: Arş.Gör.Dr. Gülşah ŞİŞMAN
 
Farabi Bölüm Koordinatörü: Dr.Öğr. Üyesi Ümit Hunutlu
 
Mevlana Bölüm Koordinatörü: Dr.Öğr. Üyesi M.Sait ÇALKA
 
 
Bölümümüzde Görev Yapmış Olan Eski Akademik Personelimiz:
 
Prof.Dr.M.Muhsin KALKIŞIM
Yard.Doç.Dr. Selami ŞİMŞEK
Öğrt.Gör. Burcu Ece ERKINAY
Arş.Gör. Yücel ÜNLÜ
Arş.Gör. Dilek AKAN
Arş.Gör. Eray KAÇEN
Arş.Gör. Fatih KÖKSAL